"Jack Falstaff with my familiars, John with my brothers and sisters, and Sir John with all Europe": om Fakirens ena förebild

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråksvenska
Sidor (från-till)4-23
TidskriftFakirenstudier
VolymXXIX
StatusPublished - 2019

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Litteraturstudier

Nyckelord

  • Falstaff, fakir
  • Shakespeares Falstaff
  • Oldcastle
  • the Globe Theatre
  • puritan

Citera det här