Jason D. Slone: Theological Incorrectness. Why Religious People Believe What They Shouldn’t

Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

Originalspråksvenska
Sidor (från-till)47-48
TidskriftSvensk Teologisk Kvartalskrift
Utgåva1
StatusPublished - 2005

Bibliografisk information

Reviewed Work(s):
Theological Incorrectness. Why Religious People Believe What They Shouldn’t (by Jason D. Slone)
The information about affiliations in this record was updated in December 2015.
The record was previously connected to the following departments: Centre for Theology and Religious Studies (015017000)

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Religionsvetenskap

Citera det här