Jesus for Zanzibar: Narratives of Pentecostal Belonging, Islam, and Nation

Hans Olsson

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Jesus for Zanzibar: Narratives of Pentecostal Belonging, Islam, and Nation”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora