Jesus the True Leader: The Biographical Portrait of Jesus as Leader in the Gospel of Matthew

Daniel Hjort

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

170 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Jesus the True Leader: The Biographical Portrait of Jesus as Leader in the Gospel of Matthew”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora