Jitterbug - Reference Manual

Anton Cervin, Bo Lincoln

Forskningsoutput: Bok/rapportRapportForskning

79 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

The manual describes the use of Jitterbug, a Matlab toolbox for analysis of real-time control performance. The tool facilitates the computation of a quadratic performance index for a linear control system under various timing conditions.
Originalspråkengelska
FörlagDepartment of Automatic Control, Lund Institute of Technology (LTH)
StatusPublished - 2003

Publikationsserier

NamnTechnical Reports TFRT-7604
ISSN (tryckt)0280-5316

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Reglerteknik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Jitterbug - Reference Manual”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här