Joachim Koester, Museo Tamayo Arte Contemporary

Joachim Koester, Adian Popescu

Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.Peer review

Originalspråkengelska
TidskriftArtforum
StatusPublished - 2010

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Bildkonst

Citera det här