Joint business model innovation for sustainable transformation of industries - A large multinational utility in alliance with a small solar energy company

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Filter
Doktorsavhandling (sammanläggning)

Sökresultat