Jones fracture. Surgical versus nonsurgical treatment

Per O Josefsson, Magnus Karlsson, Inga Redlund-Johnell, B Wendeberg

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Jones fracture. Surgical versus nonsurgical treatment”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap