Jordens dotter : Selma Lagerlöf och den tyska hembygdslitteraturen

Ann-Sofi Ljung Svensson

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

4721 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Popular Abstract in Swedish
Jordens dotter.
Selma Lagerlöf och den tyska hembygdslitteraturen.

Avhandlingen undersöker mottagandet av Selma Lagerlöfs verk i Tyskland åren runt sekelskiftet 1900. Selma Lagerlöf introducerades på den tyska bokmarknaden 1896 med en översättning av debutverket Gösta Berlings saga. Redan tidigt under sin litterära karriär uppmärksammades hon i tysk press och nådde på några få år ett stort publikt stöd som varade till långt efter hennes död. Hon var en av de skandinaviska författare vid den här tiden som sålde mest på den tyska bokmarknaden och i inget annat land utanför Sverige gick det så bra att sälja hennes verk. Men Selma Lagerlöf var inte bara älskad av den tyska publiken utan också av de tyska kritikerna. Unisont hyllade de henne som skönhetens och fantasins benådade författarinna. Hon blev genom åren mycket väl mottagen i den tyska pressen och kom att entydigt bedömas utifrån en antinaturalistisk, idealistisk, nyromantisk syn på litteratur.
Hur ska man förstå och förklara Selma Lagerlöfs tyska framgångssaga?
Avhandlingen sätter in Lagerlöfs popularitet i ett historiskt sammanhang. Med hjälp av ett omfattande recensionsmaterial åskådliggörs hur den tyska bilden av Selma Lagerlöf skapades i ljuset av de ideal och den världsbild som bars fram av den vid sekelskiftet mycket inflytelserika hembygdskonströrelsen, die Heimatkunstbewegung, med dess kult av jorden, innerligheten och den stora personligheten. För tyska läsare framstod Lagerlöf som en ”jordens dotter”, en författare som stod i särskild förbindelse med sin hembygd och sitt folk, och som var kallad att förmedla de idealistiska värden som genomsyrade den tyska kulturen.
Denna idéhistoriskt inriktade litteraturvetenskaplig studie fördjupar och vidgar förståelsen av Selma Lagerlöf-receptionen i Tyskland. Samtidigt ges en bred historisk skildring av en rörelse som präglat det kulturella och politiska klimatet i Tyskland ända in i vår tid.
Originalspråksvenska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
  • Språk- och litteraturcentrum
Handledare
  • Sjöblad, Christina, handledare
Tilldelningsdatum2011 okt. 22
Förlag
ISBN (tryckt)978-91-7061-098-1
StatusPublished - 2011

Bibliografisk information

Defence details

Date: 2011-10-22
Time: 10:15
Place: Hörsalen, Språk- och litteraturcentrum, Helgonabacken 12, Lund

External reviewer(s)

Name: Sundberg, Björn
Title: Professor
Affiliation: Uppsala universitet

---


Här kan du läsa mer om den tryckta boken och var du kan köpa den. http://www.makadambok.se/ljung-svensson.htm

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Språk och litteratur

Citera det här