Joyful Celestials. Jain Murals of Ellora

Olle Qvarnström, Niels Hammer

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Joyful Celestials. Jain Murals of Ellora”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.