Just or Unjust: Assessment of rainfall-related flood damage in a Swedish context

Bidragets översatta titel : Just or Unjust: Assessment of rainfall-related flood damage in a Swedish context

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Just or Unjust: Assessment of rainfall-related flood damage in a Swedish context”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap