Justice in the Prophetic Tradition

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

969 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Justice in the Prophetic Tradition”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora