Justice ‘Under’ Law: The Bodily Incarnation of Legal Conceptions Over Time

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

  4 Citeringar (SciVal)
  185 Nedladdningar (Pure)

  Fingeravtryck

  Fördjupa i forskningsämnen för ”Justice ‘Under’ Law: The Bodily Incarnation of Legal Conceptions Over Time”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

  Konst och humaniora

  Samhällsvetenskap