Justifications and proportionality: An analysis of the ECJ´s assessment of national rules for the prevention of tax avoidance

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

2770 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

The article deals with the limitations imposed by the free movement provisions of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU) on Member States´ability to prevent tax avoidance and protect national tax bases.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)294-307
TidskriftIntertax
Volym41
Nummer5
StatusPublished - 2013

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik

Fria nyckelord

  • EU-rätt
  • finansrätt

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Justifications and proportionality: An analysis of the ECJ´s assessment of national rules for the prevention of tax avoidance”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här