Kärlekens måltid : en studie av mässliturgier i Svenska kyrkan perioden 1986 - 2004

Lena Petersson

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Sammanfattning

Popular Abstract in Swedish
I denna avhandling behandlar jag frågor om nattvardens liturgi och teologi i nya mässliturgier. I huvudsak koncentreras uppgiften till en analys av 65 nya mässliturgier som används i Svenska kyrkan och som jämförs med liturgin i Svenska kyrkans nu gällande kyrkohandbok. Ämnesområden som ansluter till avhandlingens huvuduppgift är gudstjänstförnyelse, nattvardsteologi och musiken i liturgin, vilka behandlas i vardera ett kapitel. Mässorna analyseras först övergripande, främst med avseende på strukturella förändringar i gudstjänstordningen samt teologiska och musikaliska visioner som går att utläsa av förorden till mässliturgierna. Ett urval av nio mässor tillsammans med en version av Högmässa enligt nu gällande kyrkohandbok är föremål för en djupare analys, som främst består av en textanalys med systematisk-teologiska förtecken. Textanalysen fokuserar i första hand på gudsbild, gudsrelation och människosyn samt frågor om kön och genus i det liturgiska språket men tar även upp kristologi, människans relationer till omvärlden och eskatologiska förväntningar. Jag gör också en musikalisk analys, begränsad till frågor av musikpedagogisk art. Jag konstaterar efter analyserna att de nya mässorna präglas av människors gemenskap, i första hand med Gud och Kristus, men också med varandra. Gemenskapen med Kristus är central, liksom tacksamheten över vad Gud har gjort, gör och ger. Termerna frälsning, lidande och offer är sällsynta, liksom idéer om ett evigt liv. Kristus försoning formuleras som en kärlekens tjänst åt mänskligheten, som därigenom får befrielse, upprättelse, hopp och frid. En kärleksfull Gud är närvarande i människornas liv och ur denna kärlek växer ett ansvar hos människor, för kyrka, samhälle och värld. Tidsperspektivet är livet på jorden nu och i den närmaste framtiden, livet bortom döden är inget aktuellt tema. Nya motiv är den eukaristiska glädjen och synen på nattvarden som en fest. I jämförelse med HB-86 uppvisar de nya mässorna en förskjutning i nattvardsteologin, där tyngdpunkten på syndernas förlåtelse och åminnelsen av Kristus offerdöd har övergetts till förmån för synen på nattvarden som en kärlekens och gemenskapens måltid.
Originalspråksvenska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap
Handledare
  • Jeanrond, Werner G., handledare, Extern person
Tilldelningsdatum2005 okt. 14
Förlag
ISBN (tryckt)91-628-6626-5
StatusPublished - 2005

Bibliografisk information

Defence details

Date: 2005-10-14
Time: 14:15
Place: Edens hörsal, Satsvetenskapliga institutitionen, Paradisg 5H i Lund.

External reviewer(s)

Name: Jørgensen, Theodor
Title: Professor emeritus
Affiliation: Teologiska fakulteten, Køpenhamn

---
The information about affiliations in this record was updated in December 2015.
The record was previously connected to the following departments: Systematic Theology (015017071)

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Religionshistoria

Citera det här