Käte Hamburger idag - ett germanistiskt perspektiv

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråksvenska
Sidor (från-till)96-98
TidskriftTidskrift för litteraturvetenskap
Volym2013
Nummer1
StatusPublished - 2013

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Språk och litteratur

Citera det här