Kön och genus i grundskolans kursplaner: En kritisk diskursanalys med fokus på musikämnet

Forskningsoutput: AvhandlingMasteruppsats

Sammanfattning

Grundskolan i Sverige har sedan 1962 haft den form den har idag och innehållet har styrts av läroplaner och kursplaner. De har förnyats och omformulerats under åren och Sverige har hittills haft fem olika läroplaner. I denna uppsats har jag undersökt diskursen gällande kön och genus med fokus på musikämnet i läroplaner och kursplaner. Jag har även undersökt en del kringmaterial. Jag har gjort en kritisk diskursanalys med hjälp av Faircloughs tredimensionella modell. Mina resultat är satta i relation till feministisk och läroplansteoretisk forskning och teori. Undersökningen visar att språket och därmed diskursen kring genus och kön i läroplaner och kursplaner har förändrats i hög grad över tid till en läroplan med intryck från normkritisk pedagogik.
Originalspråksvenska
KvalifikationMaster
Tilldelande institution
  • Musikhögskolan i Malmö
Handledare
  • Malmström, Martin, handledare
StatusPublished - 2020 mars 12

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Pedagogik

Nyckelord

  • Genus
  • Kön
  • Läroplan
  • Musikundervisning

Citera det här