Kampen för erkännande : DDR:s utrikespolitik gentemot Sverige 1949–1972

Andreas Linderoth

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

897 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Popular Abstract in Swedish
DDR:s utrikespolitik gentemot Sverige och övriga västeuropeiska stater dominerades sedan början av 1950-talet av en strävan efter diplomatiskt erkännande. Avhandlingen undersöker denna strävan genom att analysera de östtysk-svenska relationerna från 1949 till 1972. Tyngdpunkten ligger på åren 1954-1972. Huvudsakligen har källmaterial från det i DDR styrande kommunistpartiet SED (Sozialistische Einheitspartei Deutschlands) och det östtyska utrikesministeriet undersökts.

En utgångspunkt för avhandlingen är att DDR i stort utnyttjade alla utlandskontakter i strävan att uppnå sina utrikespolitiska mål. De östtyska försöken att utveckla relationerna med Sverige undersöks på sju olika områden. En viktig målsättning är att analysera DDR:s politiska utnyttjande av områden som vanligtvis inte ses som politiska eller studeras i traditionell politisk historia, som t ex kultur och trafik. Applicerandet av begreppet public diplomacy är centralt i avhandlingens analys av det östtyska agerandet på dessa områden. Analysen av Östersjöveckan är en viktig del av avhandlingens behandling av DDR:s politiska utnyttjande av icke-politiska områden. Östersjöveckan var en vecka fylld med kulturella aktiviteter och sport som arrangerades i Rostockregionen vid den östtyska östersjökusten under åren 1958 till 1975. Analysen av Östersjöveckans invigningsceremoni visar att även officiella östtyska ceremonier utnyttjades för utrikespolitiska ändamål. Även Östersjöveckans övriga aktiviteter kan ses som inslag i östtysk public diplomacy och som led i ansträngningarna att sprida en positiv DDR-bild. Avhandlingen diskuterar även DDR:s relationer med Sverige på mer traditionella utrikespolitiska områden som diplomati och ekonomi.

I strävan att förstå varför DDR agerade som det gjorde och varför vissa inslag kom att dominera i den östtyska utrikespolitiken läggs stor vikt vid att analysera den politiska elitens och de utrikespolitiska aktörernas perceptioner.

En av avhandlingens viktigare slutsatser är att DDR hade en övergripande strategi för utvecklingen av relationerna med Sverige. Denna strategi var färdigutvecklad 1958 och förändrades sedan endast i mycket liten utsträckning. En annan viktig slutsats är att spridandet av en positiv DDR-bild var ett mycket centralt inslag i den östtyska utrikespolitiken. Avhandlingen visar också att Sverige var ett av de allra viktigaste länderna för DDR:s utrikespolitik under hela den här aktuella perioden.
Bidragets översatta titel The struggle for recognition GDR foreign policy towards Sweden 1949–1972
Originalspråksvenska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
  • Historia
Handledare
  • [unknown], [unknown], handledare, Extern person
Tilldelningsdatum2002 nov. 9
Förlag
ISBN (tryckt)91-628-5331-7
StatusPublished - 2002

Bibliografisk information

Defence details

Date: 2002-11-09
Time: 10:15
Place: Department of History, Stora Magle Kyrkogata 12A, Room 3

External reviewer(s)

Name: Scholz, Michael F
Title: Dr.
Affiliation: Högskolan på Gotland

---

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Historia

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Kampen för erkännande : DDR:s utrikespolitik gentemot Sverige 1949–1972”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här