Kan ett ökat biobränsleuttag kombineras med god miljöhänsyn? Resultat av en intervjustudie med skogsbrukets aktörer

Marie Appelstrand, Karin Gerhardt, Johnny de Jong

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel i rapportForskning

Sammanfattning

Det är många maskiner och människor engagerade i en avverkning där man tar ut virke, grot och stubbar. En serie djupintervjuer med olika intressenter och aktörer visar att det finns stora brister i planering, logistik och kommunikation mellan de olika leden i kedjan, speciellt då flera olika entreprenörer är inblandade. Svaren visar också att det finns ett behov av bättre utbildning – och att man måste bli bättre på att ta tillvara den kunskap som finns, framförallt hos maskinförare och entreprenörer.
Originalspråksvenska
Titel på värdpublikationStubbskörd - hur påverkas klimat och miljö? - hur påverkas klimat och miljö?
RedaktörerTryggve Persson, Carl Henrik Palmér, Cajsa Lithell
UtgivningsortUppsala
FörlagSveriges Lantbruksuniversitet
Sidor76-79
Antal sidor4
ISBN (elektroniskt)978-91-576-9455-3
ISBN (tryckt)978-91-576-9454-6
StatusPublished - 2017

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Skogsvetenskap
  • Juridik (exklusive juridik och samhälle)

Citera det här