Kanelbullar utlöste anafylaktisk reaktion - Genesen kan vara veteberoende ansträngningsutlöst anafylaxi

Adriana Maria Hiller, Stefan Willers

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Sammanfattning

Veteberoende ansträngningsutlöst anafylaxi är en potentiellt livshotande födoämnesallergi.Omega-5-gliadin är huvudallergenet bakom sensibilisering mot vete.IgE-sensibilisering mot vete i kombination med den samverkande faktorn fysisk ansträngning kan orsaka anafylaxi.Veteberoende ansträngningsutlöst anafylaxi är ett viktigt tillstånd att känna till.Det är viktigt att uppta noggrann anamnes på alla som uppsöker akutvård för någon anafylaxi, och de bör remitteras till en allergimottagning för utredning.Utökad forskning inom området bör eftersträvas för att öka medvetandet bland vårdpersonal om allergiformen och få till stånd snabbare diagnostisering av tillståndet.
Originalspråksvenska
Antal sidor4
TidskriftLäkartidningen
Volym114
StatusPublished - 2017 okt. 3
Externt publiceradJa

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Lungmedicin och allergi

Citera det här