Kaos i tiden

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

81 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Chaos in time:
On the consequences of chaos-theory in the study of the past. The importance of minor events is stressed and the part and the whole are related in a new way.
Originalspråkdanska
Sidor (från-till)63-70
TidskriftMETA: Medeltidsarkeologisk tidskrift
Utgåva3
StatusPublished - 1989

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Arkeologi

Citera det här