Karbapenemresistenta Escherichia coli finns nu i Sverige

Oskar Ljungquist, Charlott Kjölvmark, Thomas Tängden

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

1 Citering (SciVal)

Sammanfattning

Escherichia coli som producerar ESBLCARBA, vilket bryter ner karbapenemer, har blivit allt vanligare utomlands. Stammar som producerar NDM-1 uppfattas som ett stort hot, eftersom de är multiresistenta och ökar snabbt globalt.
De fall av NDM-1 som tidigare påvisats i Sverige har isolerats från patienter som blivit koloniserade i samband med resa eller vård utomlands. Vi presenterar här det första kända fallet av sepsis med NDM-1-producerande E coli i Sverige.
Det krävs en hög beredskap på samtliga vårdenheter för att hantera en ökad förekomst av multiresistenta tarmbakterier. Karbapenemer bör användas restriktivt för att undvika selektion av ESBLCARBA-producerande stammar.
Originalspråksvenska
Sidor32-33
SpecialistpublikationLäkartidningen
StatusPublished - 2013 aug. 5

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Klinisk medicin

Nyckelord

  • Fallbeskrivningar

Citera det här