Kardiovaskulär sjukdom och diabetes typ II som riskfaktorer för kognitiv sjukdom

Keivan Javanshiri, Mattias Haglund

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpressPopulärvetenskap

70 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

En kort sammanställning i tidningen Neurolog i Sverige av våra två artiklar som presenterar prevalensen av kardiovaskulär sjukdom och typ 2 diabetes i olika kognitiva sjukdomar. Här visar vi att Alzheimer's sjukdom och Lewykroppssjukdom, de två vanligaste neurodegenerativa sjukdomarna, har en signifikant lägre förekomst av både kardiovaskulär sjukdom och typ 2 diabetes jämfört med vaskulär demens. Dessa fynd talar starkt emot att de neurodegenerativa demenssjukdomarna och att framförallt Alzheimer's sjukdom har samma riskfaktorer som vaskulär demens. Alla diagnoser var neuropatologiskt bekräftade.
Bidragets översatta titel Cardiovascular disease and diabetes type II as risk factor for neurocognitive disorders
Originalspråksvenska
Sidor52-55
Antal sidor4
Volym1
Nej2020
SpecialistpublikationNeurologi i Sverige
StatusPublished - 2020 mars 5

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Kardiologi
  • Endokrinologi och diabetes
  • Neurologi

Nyckelord

  • Hjärt-kärlsjukdomar
  • diabetes mellitus type II
  • Alzheimer disease
  • Lewy Body Disease
  • Vascular dementia
  • mixed dementia

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Kardiovaskulär sjukdom och diabetes typ II som riskfaktorer för kognitiv sjukdom”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här