Kartläggning av förekomsten av könsstereotyp och sexistisk reklam - slutredovisning

Forskningsoutput: Bok/rapportRapportForskning

Originalspråksvenska
UppdragsgivareDiskrimineringsombudsmannen (DO)
Antal sidor347
StatusPublished - 2019 mars 1
Externt publiceradJa

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik och samhälle

Citera det här