Kassakultur i förändring: Samspelet mellan organisationskultur och administrativa reformer på Försäkringskassan

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

2057 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Syftet med avhandlingen är att beskriva och analysera hur Försäkringskassans organisationskultur har förändrats. Mer specifikt är syftet att fånga förändringarna i Försäkringskassans organisationskultur genom att studera tjänstemännens relationer, reaktioner och handlingsstrategier över tid. De centrala frågeställningarna är följande: ”Hur har försäkringskassans organisationskultur förändrats?”, ”Hur förhåller sig de anställda till organisationskulturen?” och ”Hur kan samspelet mellan organisationskulturen och de förändringar som skedde i och med förstatligandet och sammanslagningen år 2005 och framåt förstås?”. Avhandlingen tar sin utgångspunkt i begreppet organisationskultur vilket i den här studien avser de artefakter och de gemensamma normer, värden och grundläggande antaganden som utvecklas i en organisation när medlemmarna samverkar med varandra och omvärlden. Fem kulturella teman strukturerar analysen: identitet, status, kön, hot och räddningar. För att kunna följa och analysera den förändring som kulturen har genomgått är dessa teman kopplade till olika förvaltningsmodeller: en byråkratisk, en professionell, en folkrörelsemodell samt en marknadsmodell. Studien baseras dels på interntidningar, dels på intervjuer med anställda. Materialet belyser Försäkringskassans förändring från att vara rotad i en småskalig folkrörelsetradition till dagens sammanslagna, statliga myndighet. Organisationskulturens djupaste lager är grundläggande antaganden. Avhandlingens lyfter fram följande tre antaganden som betydelsefulla i Försäkringskassans förändringsprocess: “Vi är olika!,” “Vi är en familj!” och “Vi har ett kontrakt!”. Dessa antaganden blev organisatoriskt överspelade och starkt hotade av de reformer som genomfördes från år 2005 och framåt men utgör fortfarande element av organisationskulturen.
Originalspråksvenska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
  • Statsvetenskapliga institutionen
Handledare
  • Bergström, Tomas, handledare
  • Bäck, Hanna, handledare
Tilldelningsdatum2013 dec. 6
Förlag
ISBN (tryckt)978-91-7473-734-9
ISBN (elektroniskt)978-91-7473-735-6
StatusPublished - 2013

Bibliografisk information

Defence details
Date: 2013-12-06
Time: 13:15
Place: Kemicentrums hörsal C, Getingevägen 60, Lund
External reviewer(s)
Name: Johansson, Vicki
Title: Docent
Affiliation: Göteborgs universitet
---

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Statsvetenskap

Citera det här