(K)eine philosophische Erzähltheorie

Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

Originalspråktyska
TidskriftIaslonline
StatusPublished - 2011

Bibliografisk information

Reviewed Work(s):
Narratives and Narrators. A Philosophy of Stories. (by Gregory Currie)

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Språk och litteratur

Citera det här