Kemi i Gränslandet Gymnasium – Högskola. Ett Nätbaserat Studiematerial

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceedingPeer review

Sammanfattning

KemIgen är ett webb-baserat kemistudiematerial med en svårighetsgrad i gränslandet mellan gymnasium och högskola. Materialet kan användas som förberedelsehjälp för gymnasieelever som planerar att studera kemi på högskolan och det kan även användas under förstaårsstudier vid högskolan. I det sistnämnda fallet är förhoppningen att detta stöd ska ge möjlighet att på ett bättre sätt kunna sikta på djupinlärning utan att i alltför stor utsträckning fastna på varierande förkunskaper.
De utvärderingar som hittills skett av materialet indikerar att det ligger på en riktig nivå och att det av de studenter som använt det bedöms vara till nytta. Materialet kommer att kompletteras under våren 06. Det återstår även dels att presentera materialet för en större målgrupp och att utvärdera i vilken utsträckning det de facto hjälper till att stimulera och underlätta lärandeprocessen.
Originalspråkengelska
Titel på värdpublikation[Host publication title missing]
FörlagLunds Tekniska Högskola
StatusPublished - 2006
EvenemangLTHs 4:e pedagogiska inspirationskonferens, 2006 - Lund, Sverige
Varaktighet: 2006 juni 12006 juni 1

Konferens

KonferensLTHs 4:e pedagogiska inspirationskonferens, 2006
Land/TerritoriumSverige
OrtLund
Period2006/06/012006/06/01

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Teknik och teknologier

Citera det här