Kemiska reaktorer 3. Dimensionering och simulering av tankreaktorn

Ingemar Bjerle, Jan Christer Berggren, Hans Karlsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråksvenska
Sidor (från-till)34-37
TidskriftKEMISK TIDSKRIFT
Volym89
Nummer6
StatusPublished - 1977

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Kemiteknik

Citera det här