Kenneth Burke, Tradition and the Separation of Theory and Practice in Rhetoric

Forskningsoutput: KonferensbidragKonferensabstract

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Kenneth Burke, Tradition and the Separation of Theory and Practice in Rhetoric”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora