Successful competence development for retail professionals: investigation of key mechanisms in informal learning

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Successful competence development for retail professionals: investigation of key mechanisms in informal learning”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi

Mark- och miljövetenskap