Kick-starting the cancer-immunity cycle by targeting CD40

Peter Ellmark, S. M. Mangsbo, C. Furebring, T. H. Totterman, P. Norlen

Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/Editorial

Sammanfattning

Stimulation of CD40 on dendritic cells to expand and activate tumor-specific T cells and generate anticancer immunity is an attractive therapeutic approach. Since CD40 agonists exert their effects upstream of checkpoint inhibitors, including PD-1 or PD-L1 antagonists, they are ideal candidates for combination regimens.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)e1011484
TidskriftOncoImmunology
Volym4
Nummer7
DOI
StatusPublished - 2015

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Immunologi inom det medicinska området

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Kick-starting the cancer-immunity cycle by targeting CD40”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här