Kinetic and thermodynamic modelling of ternary nanowire growth

Egor Leshchenko

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

121 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Kinetic and thermodynamic modelling of ternary nanowire growth”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Material Science

Chemical Engineering