Kinetic and thermodynamic modelling of ternary nanowire growth

Egor Leshchenko

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

71 Nedladdningar (Pure)
Filter
Aktiva

Sökresultat