Kirche, Staat und Gesellschaft in den nordischen Ländern

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverkForskningPeer review

Originalspråktyska
Titel på gästpublikationWas eint Europa? Christentum und kulturelle Identität
RedaktörerRudolf Uertz, Günter Buchstab
FörlagHerder Verlag
ISBN (tryckt)978-3-451-29737-3
StatusPublished - 2007

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Historia

Citera det här