Kirche, Staat und religiöse Minderheiten in Schweden

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

Sammanfattning

Relationerna mellan kyrka, stat och religiösa minoriteter i Sverige skildras från enhetskyrka till tolerans mot ”främmande” och samvetsfrihet under yttre religionsenhet. Därefter behandlas utvecklingen från religionsfrihet för svenska ”dissenters” till allmän religionsfrihet. De följande avsnitten ägnas förändringen från nationalkyrka till demokratisk statskyrka, och – från år 2000 – till en fri statskyrka eller statlig frikyrka. Slutligen behandlas även den kyrkliga organisationen och de religiösa minoriteternas ställning på 2000-talet.
Originalspråktyska
Sidor141-152
Volym2001
Nej1
SpecialistpublikationReligion Staat Gesellschaft. Zeitschrift für Glaubensformen und Weltanschauungen
StatusPublished - 2001

Bibliografisk information

The information about affiliations in this record was updated in December 2015.
The record was previously connected to the following departments: Centre for Theology and Religious Studies (015017000)

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Religionsvetenskap

Citera det här