Kirker, statistik og vrøvl

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

79 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Churches, geometry and nonsense: A critical reply on Erling Haagensens article “Churches, geometry and statictics” in META 2002: 2.
Originalspråkdanska
Sidor (från-till)54-59
TidskriftMETA: Medeltidsarkeologisk tidskrift
Utgåva4
StatusPublished - 2002

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Arkeologi

Citera det här