Klass : feministiska och kulturanalytiska perspektiv

Forskningsoutput: Bok/rapportBokForskning

Sammanfattning

Efter Berlinmurens fall och postmodernismens genomslag inom vetenskapen talades det om klassbegreppets kris, eller rent av dess död. Utomlands fördes en livlig diskussion, men i Sverige var det jämförelsevis tyst. På senare år har det dock blivit på modet igen att beskriva samhället i klasstermer, såväl i den offentliga debatten som i litteraturen och populärkulturen.
Det här är den första grundliga läroboken och genomgången på svenska av de senaste decenniernas klassdebatt.
Originalspråksvenska
FörlagStudentlitteratur AB
Antal sidor215
ISBN (tryckt)9789144045924
StatusPublished - 2011

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Historia

Citera det här