Klimatdata för fuktberäkningar - Fuktsäkerhet i byggnader

Eva Harderup

Forskningsoutput: Bok/rapportRapportForskning

Sammanfattning

Syftet med denna skrift är att exemplifiera hur man kan välja klimatdata för olika beräkningar som bör genomföras vid en fuktdimensionering. Klimatparametrarna finns sammanställda i ett PC-program som heter KLIMATDATA. Programmet är fritt tillgängligt att hämta hem. Värdena på de olika klimatparametrarna är sammanställda från tio olika meteorologiska mätstationer i Sverige för 30-årsperioden 1961- 1990. Skriften har utarbetats av Eva Harderup i samråd med en redaktionsgrupp bestående av representanter för näringsliv, finansiärer och Fuktgruppen, numera FuktCentrum vid LTH. Mätningar och observationer har genomförts av SMHI.
Originalspråksvenska
FörlagByggforskningsrådet (BFR)
Antal sidor47
Volym2000:14
ISBN (tryckt)91-540-5857-0
StatusPublished - 2000

Publikationsserier

NamnBFR T-skrift
Volym2000:14
ISSN (tryckt)1104-8433

Bibliografisk information

Byggforskningsrådet BFR. Anslagsrapport 19960522. Denna rapport är en bearbetad version av Klimatdata för fuktberäkningar - väderdata från tio meteorologiska mätstationer i Sverige (LTH. Rapport TVBH-3025, 1995

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Husbyggnad

Citera det här