Knee and foot contracture occur earliest in children with cerebral palsy: a longitudinal analysis of 2,693 children

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

1 Citering (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Knee and foot contracture occur earliest in children with cerebral palsy: a longitudinal analysis of 2,693 children”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap