Knee cartilage quality assessed with dGEMRIC in rheumatoid arthritis patients before and after treatment with a TNF inhibitor.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Knee cartilage quality assessed with dGEMRIC in rheumatoid arthritis patients before and after treatment with a TNF inhibitor.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap