Knee injuries and their consequences – the impact of impact

Per Swärd

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

1429 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Knee injuries and their consequences – the impact of impact”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi