Knockout of the radical scavenger α1-microglobulin in mice results in defective bikunin synthesis, endoplasmic reticulum stress and increased body weight

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Knockout of the radical scavenger α1-microglobulin in mice results in defective bikunin synthesis, endoplasmic reticulum stress and increased body weight”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar

Medicin och livsvetenskap