Kommentar angående grupp A-streptokocker: - Handlägg halsinfektioner enligt gällande rekommendation

Sigvard Mölstad, Pär Daniel Sundvall, Katarina Hedin, Malin André

Forskningsoutput: TidskriftsbidragLetterPeer review

Bidragets översatta titel Comment regarding Group A Streptococcus: Manage throat infections according to the current recommendations
Originalspråksvenska
TidskriftLäkartidningen
Volym112
StatusPublished - 2015 okt. 20

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Infektionsmedicin

Citera det här