Kommentar till Förordning (1997:969) om import- och exportreglering

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Originalspråksvenska
Titel på gästpublikationKarnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 11 (2006/07)
FörlagThomson
StatusPublished - 2006

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik

Citera det här