Kommentar till Förordning (1999:185) om ikraftträdande av vissa lagar med anledning av Amsterdamfördragets ikraftträdande

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverkForskning

Originalspråksvenska
Titel på värdpublikationKarnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 9 (2004/05)
FörlagFakta Info Direkt
StatusPublished - 2004

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik

Citera det här