Kommentar till Lag (1973:980) om transport, förvaring och förstöring av införselreglerade varor, m.m.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverkForskning

Originalspråksvenska
Titel på värdpublikationKarnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 12 (2007/08)
FörlagThomson
StatusPublished - 2007

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik

Citera det här