Kommentar till Rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverkForskning

Originalspråksvenska
Titel på värdpublikationKarnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 15 (2010/11)
FörlagThomson Reuters
StatusPublished - 2010

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik

Citera det här