Kommentar till replik

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Originalspråksvenska
TidskriftTidskrift för Kriminalvård
Volym58
Nummer2
StatusPublished - 2003

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Socialt arbete

Citera det här