Komposition som projekt i heterogena studentgrupper: Ett exempel från skådespelarutbildningen

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

123 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

En vanligt förekommande utmaning i högre utbildning är översiktskurser med snäva tidsramar och heterogena studentgrupper. Artikeln vill peka på den positiva potentialen i sådana omständigheter genom att presentera ett konkret exempel på ett arbetssätt som har visat sig framgångsrikt inom skådespelarutbildningens musikundervisning: tonsättningsuppgifter som konceptualiseras individuellt och realiseras gemensamt. I en intervjustudie visas detta arbetssätt ha positiv påverkan på studenternas individuella utveckling i flera avseenden. Bland de läranderesultat som förefaller särskilt intressanta och potentiellt överförbara till åtskilliga ämnesområden finns självförtroende, förmåga att kommunicera samt förmåga att gemensamt hantera en kreativ process.
Originalspråksvenska
Sidor (från-till)195-201
TidskriftHögre utbildning
Volym5
Nummer3
StatusPublished - 2015

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Didaktik

Citera det här