Konflikt, kontroll, expertis. Att använda social forskning

Forskningsoutput: Bok/rapportBokForskning

Sammanfattning

Under de senaste åren har det skett en dramatisk ökning av tillämpad samhällsforskning i Sverige. Författarna frågar sig hur all denna forskning använts och vilken funktion den har, särskilt i socialt arbete. Är den ett bidrag till hunsade och förnedrade människors frigörelse, eller befäster den bara deras underordning genom att skapa en expertis som legitimerar den rådande ordningen?
Originalspråksvenska
FörlagArkiv
ISBN (tryckt)9179240283
StatusPublished - 1988

Publikationsserier

NamnLund studies in Social Welfare

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Sociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi och socialantropologi)

Citera det här